วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555คนที่มองคนที่ "เปลือก" ก็จะคบคุณที่เปลือก และทำตัว เปลือก เปลือก นับวันจักยิ่งทำให้ชีวิตเรานั้นพบกับความฉิบหาย